ĐỔI THẺ TỰ ĐỘNG

GACHTHE24H.VN

Lưu ý: Viettel cần điền đúng cả seri, điền sai seri khi lỗi sẽ bị xử lý chậm

►Min rút tiền 10.000đ  -  tự động xử lý cho đơn <= 100.000.000đ  

►SAI MỆNH GIÁ - 50 % THỰC NHẬN MỆNH GIÁ NHỎ HƠN

►HỖ TRỢ,CHECK THẺ LỖI, THẺ TREO :  BẤM VÀO ĐÂY !   

►THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG: TẠI ĐÂY

►ĐIỀN SAI SERI THẺ, CÓ KHIẾU NẠI WEB KHÔNG HỖ TRỢ 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO

RANK Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13.3%
VIP/SL5M 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.3%
Member 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.8%
RANK Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 10.6% 17.5%
VIP/SL5M 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 12.6% 18%
Member 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 13.1% 18%
RANK Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 22.5%
VIP/SL5M 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 23%
Member 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 23%
RANK Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0%
VIP/SL5M 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 0%
Member 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 0%
RANK Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
VIP/SL5M 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Member 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
RANK Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5%
VIP/SL5M 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17.5%
Member 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18%